Już od początków obecności ludzkością woda była najbardziej istotnym elementem życia. To aktualnie w miejscach gdzie była dostępna woda zakładano osady i wioski. Pozwalały one na rozwój, w końcu bez wody nie jesteśmy w stanie żyć, a do tego woda w późniejszym czasie pozwalała na uprawianie różnych roślin i osiadły tryb życia. Tworzone zostały wodne tarasy, doprowadzano wodę do pól poprzez wykopanie dodatkowego odnóża rzeki, czy poprzez rury wydrążone w pniach drzew. W późniejszym okresie, kiedy Ci rozwinęli się, wówczas ukazały się rzymskie akwedukty, które pozwalały transportować wodę z większych odległości, potem używano już nowocześniejszych systemów z użyciem rur stalowych i żeliwnych. Można powiedzieć, że systemy zaopatrywania ludzi w wodę pitną sprawiły, że cywilizacja mogła się rozwinąć. W obecnych innowacyjnych czasach wykorzystuje się systemów z tworzyw sztucznych i elementów jak zawory regulacyjne. W większości stosowane tworzywa sztuczne to PE , a dodatkowo PCV-U. Powinno się też powiedzieć, że początki ichniejszym zastosować to lata pięćdziesiąte poprzedniego wieku.

Wybierz odpowiednie rury żeliwne