Powinno się powiedzieć, że dzisiaj nasza elektronika całkowicie się zmieniła, zmieniły się również nasze sposoby płatności. Dzisiaj bardzo wielu ludzi posiada karty płatnicze, debetowe czy kredytowe , a ponadto bankowe konta internetowe. Jest to dla nas zwyczajnie komfortowe, bo żadna osoba dzisiaj nie woli być uzależniony od innych zewnętrznych sytuacji. Jeszcze kiedyś, by stworzyć przelew należało wypełnić druczek, iść z nim na pocztę albo do banku, stanąć w kolejce oraz dokonać wpłaty. Taki przelew w wielu wypadkach dochodził do adresata po kilku dniach. Wszystko to trwało bardzo długo. Dzisiaj w internecie można to zrobić bardzo szybko. Wystarczy w dowolnym miejscu i dowolnym czasie zalogować się na swoje konto, wybrać adresata, kwotę oraz dokonać przelewu. Wymiana między bankami jest bardzo szybka i wtedy w niedługim czasie pieniądze są już na innym koncie. Głównie jest to możliwe dzięki sesjaelixir.pl. Elixir to skrót od Elektronicznej Izby Rozliczeniowej oraz samego systemu rozliczeń przelewów międzybankowych. W tym systemie banki wymieniają się informacjami na temat stworzonych przez kontrahentów przelewów. Takie informacje przechodzą do innego banku, w którym księguje się odpowiednie kwoty na kontach nabywców. Tutaj natomiast banki nie przelewają między sobą pieniędzy dlatego jest to takie szybkie i w niezbyt długim czasie pieniądze przechodzą z jednego konta na drugie. Dopiero po jakimś czasie banki sumują przelewane kwoty i wtedy następuje transakcja gotówkowa.

Przelewy międzybankowe – sesja elixir